חומרים מפתחים על בסיס אנזימים

OLAPLEX מתאים גם לשימוש עם חומרים מפתחים על בסיס אנזימים. פעלו בהתאם להוראות.